“Nda ... waran uwaas, nda tiënkëtsëni iyeen ind, nda juaban uwaas ndu yël pëmira.” — Colossiens 3:12

Bënim ka tsuu kë ci di famil dëwalu. Aci ubarari ne, m’ka pëci tsi pëñgal asinu ni aninu kë rispitar bukul, maa inkri aaru o ayënu ci wun iñaan ni m’pei përëmban di umundu. Ko wi purir pënooran pa asinu ni aninu pëniran wul. Maa ko wi Biblë ja wi purir pëjuraru kë me bi kë ro bi, pa pëteelër ni asinu ni aninu ni bayoatanu, kë lincan buts familu dëwalu.

 1 CIIN TSI PËRISPITAR ASINU NI ANINU

WÉ BIBLË JAWUN: “Rispitari asinu ni aninu.” (Éphésiens 6:2) Ñgal kë tsaf pi wé, m’ka pëci tsi përispitar asinu ni aninu. Lesan buts ne aaru o ayënu, aka buts pëteen asinul ni aninul. “Bëñgal di ka riabats,” wul kawun m’kaats pëjaar ne aaru o ayënu afinu, par ateelër ni anin ni asin. — Corinthiens 13:4; Galates 5:26.

KO WI M’PURIR WI PËRO:

  • Tsatsu ja: “Familu doots koon ñgalin” o “aninu ñgalats ko wi ndë do wi.”

  • Teenan pëtsu beenu di plas aaru o ayënu.

 2 LEENTSAN BUKUL UCAR NI BUAR

WÉ BIBLË JAWUN: “Niints aka pëpën di kato asin ni anin nu ci ni aar bu ka ci uliaf uloole.” (Genèse 2:24) Uci m’du m’nim o m’nima, asinu ni aninu purir pëjaar ne bu wama ka pëleentsu ko wi kë ro wi, bu purir pëñgal pëniaj mak di bënimu.

Wi ni aaru o ayënu ka bukun pëleents bukul ni urispitu tsi ba katsi pëtsañ. Nda purir pëleents bukul ucar ni urispitu maa ind tsë leentsar bukul. (Proverbes 15:1) Katiënkëtsën iyeen ind, kajuab uwaas ni kayël pëmira purir pëjurar ind, ndu ci uwar ni bayoatan ind ndu ci tsi puu “miranda bukul ni bëñgal.” — Éphésiens 4:2.

KO WI M’PURIR WI PËRO:

  • Uci m’ñgalats bi bayoatanu kë niaj bi di bënim ind, ñakani ni aaru o ayënu uler wi uriab par wi.

  • Uci bayoatan ind kë niaj di bënim ind, nda teelëri tsi ko wi ndu ro wi.