Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Yaan di ujundi ulibar

Bayëla Jeuva

Manjaku

Cikëndëni Nasiën bati kii ka ubira undits wi kaba

 UME 1

Um di gë purirun pëcikëndën Nasiën batsi?

Um di gë purirun pëcikëndën Nasiën batsi?

Nasiën batsi kañakanan inja di Biblë. Timothée 3:16

Nasiën batsi a rat bañaan, ba tib primul di ulibar wi kan jakawi Biblë. Ulibarwi bofats ni gëlon, atsij ko wi Nasiën batsi ñgal wi kë mé.

Nasiën batsi a mé ko un pe wi pëwara di nja, nul kanaun umé. Uci ba m’cikëndënul kë lipë mak.Proverbes 1:5

Nasiën batsi ñgal pa sak iñaan nanci di umundu, nu jangir Biblë. Biblë a picana ni m’leents m’cumal.

Uci m’ñgal pëcikëndën Nasiën batsi m’ka pëjangir Biblë, kë mé ko wi ba jawi.

 Di umundu bëliëng, a ka banci biki di pëcikëndën. Matthieu 28:19

Bayëla Jeuva bu purir pëjuraru kë mé Biblë uwar.

Bu ka jukan ucar undo Nasiën batsi di umundu bëliëng.

M’dik luk dëra pa gëko gi kë jukana gi. M’purir buts pëwatsan uméu undo Nasiën batsi di usaal gëreñu Bayëla Jeuva.