Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi ulibar

 UME 13

Wé gë kawun përo pa pëlilan Nasiën batsi?

Wé gë kawun përo pa pëlilan Nasiën batsi?

Bëran ko uwaratsa wi. Corinthiens 6:9, 10

U ci gë ñgal Jeuva gë kaats përo gëko gi na bërgi.

Jeuva ñgalats nja puu kiej, puu kuj, ni puu tuaar pëtsats.

Jeuva a bër mafiñgar, ka pënan pëpës ni bayënts bika nimar biki. Ñgalats nja pëci bandits biki ka lingan wala pu kaman.

Gë kaats pëjintëla gësantu o pëtul icapë nin pëpene o pëfets gëcay.

Legi utsia ka ci paradi bañaan bi kan do biki gëmaal burika ka rul plas.

 Doon ko uwara wi. Matthieu 7:12

Uci gëñgal pëlilan Nasiën batsi gë ka pëtanbanar përo kom nul.

Ñgalan bañaan, waranu uwaas, kë ci ni kan tseendi.

Ciin iñaan nan coli.

Yëkari bañaan ipës kuu përar.

Leentsan balon përim Jeuva.Isaïe 43:10.