Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Yaan di ujundi ulibar

Bayëla Jeuva

Manjaku

Cikëndëni Nasiën bati kii ka ubira undits wi kaba

Nasiën batsi ñgal piban inja bi ngë ka bi pëyandaar, nu buëran inja di ngëjuatsal nu beenir inja.

Ujundi

Nasiën batsi ñgal bañaan kawun nu piban inja bëga ba wara bi.

Um di gë purirun pëcikëndën Nasiën batsi?

Ngë ka pëme ko wi ngë ka wi përo ni yën yëlanun pëjurar inja përo wul.

Yën ciwun Nasiën batsi?

Ngë purir pëme katimul ni pëme ilon jikul.

Ubira di Paradi a ro nam um?

Ulibar ucak Biblë aleents wul.

Pëcikëndën Useetaani—Akuri bukul wé?

Ngëko ngëjuatsal ajund pëwina.

Wé gë purirun pëjuk di ko un parwi pëcël Nowe?

Cits ko wi bañaan kë leents wi rin.

Yën ciwun Yeesu?

Wékawun u wara pëme Yeesu?

Wékawun Yeesu cats?

Pëcats Yeesu ka kuri ngëko ngëwar.

Lum di umundu kë cirun paradi?

Biblë aro leents ba ngëko ngi ka wina ngi uci unu wokan.

Eska Jeuva ka cikëndën inja?

Ngoom ngëko ngi m’purir ngun pëñaanul?

Um di m’purirun pëka jama di famil?

Nasiën batsi leents ko un pe wi pëwara di famil.

Wé gë kawun përo pa pëlilan Nasiën batsi?

Aka ngëlon ngëko ngi na ñgalats ngi ni ngi na ñgal ngi.

Um di m’purirun pëpiban ne m’mob tsi Jeuva?

Uci m’ñgal pëmob tsi Nasiën batsi kowan ka wina di ko wi kë ro wi.