Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Bayëla Jeuva

Manjaku

Le ministère du Royaume

Le ministère du Royaume ka leents ko un ka wi përoa di ngreñu ngi Bayëla Jeuva kë ro ngi:Ureñu pa pëjuk Biblë, ikol pa pëyël pëjukan Biblë, ni ureñu pa pëjuk pëleents përim Nasiën batsi.

Përim: Ko un ci wi di Le ministère du Royaume di m’tsij ri apurir pëpats ni ko un ci wi di Le ministère du Royaume da ci ri di internet.

 

Ko wi kë tsas wink netse ci di internet ni pëleents pi.

M'purir pëwin ngëko ngi di pëleents pi: