Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Bayëla Jeuva

Manjaku

Pëles Pëcats Yeesu

Wund ka witiru pa pëbi pëmaatir Pëles Pëcats Yeesu ni wund. Tsasan tsëko ureñu tsan pe tsi pëwokanu.