Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Bayëla Jeuva

Manjaku

Um bi bañaan kë jukana bun Biblë?

Um bi bañaan kë jukana bun Biblë?

Tenan bi wund kë jukan bun bañaan Biblë te bu ri ka luk.