Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Bayëla Jeuva

Manjaku

Yepan Pëjukana Biblë m’di kë Luk

M’ñgal pëme Biblë uwar? Uci m’ñgal m’purir pëjuk bul te m’di kë luk. Tiban kakarta kan ci kink di utsia pa pëyep pëjukana Biblë.