Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Bayëla Jeuva

Manjaku

Wékawun u wara pëjuk Biblë?

Bañaan bacumal bu win umé uleka ubira di Biblë. M’ñgal pënaam ni bukul?

Um bi bañaan kë jukana bun Biblë?

Di umundu bëliëng Bayëla Jeuva mena ka jukan bañaan Biblë te bu ri ka luk. Tenan bi bu kë ro bi.

Yepan Pëjukana Biblë

M’purir pëjuk ko wi m’ñgal wi pëme di Biblë uler wi m’ñgal wi ni tsi m’ñgal tsi.

Ngëreñu Bayëla Jeuva

Tsasan pëme tsi wund kë ro tsi ngëreñu ni bi wund kë ro bi ngul.

Uleka Bayëla Jeuva di umundu

  • 240 — Ngëcaak ngi Bayëla Jeuva ci ngi

  • 8 340 982 — Bayëla Jeuva

  • 10 115 264 — Bañaan ban jukana biki Biblë te bu ri ka luk

  • 20 085 142 — Bañaan ban maatir biki Pëles Pëcats Yeesu

  • 119 485 — Inbof Bayëla Jeuva