Skip to content

Apex se enn tipti rezion dan Iqaluit ki trouv lor Lil Baffin dan Nunavut, Kanada

17 AVRIL 2020
KANADA

Seremoni Memoryal 2020 dan Kanada

Selebre Memoryal dan Landrwa ki Trouv Plis dan Lenor Lemond

Seremoni Memoryal 2020 dan Kanada

Lasanble Iqaluit trouv dan Larsipel Arktik Kanada ek ena 27 proklamater dan sa lasanble-la. Zot ti selebre Memoryal ansam an direk par video. Parmi bann 55 etidian Labib, 12 ti asiste diskour Memoryal ek zot ti bien kontan ki zot ti kapav fer sa.

Pou laplipar bann etidian, sa ti pou bien difisil ek kitfwa mem inposib pou vinn asiste Memoryal dan enn lasal. Zot viv dan bann landrwa izole dan teritwar sa lasanble la, ki fer apepre 2 milyon kilomet kare depi Kimirut ziska Grise Fiord. Samem landrwa ki trouv plis dan lenor Kanada.

Frer Isaac Demeester, enn ansien dan Lasanble Iqaluit rakonte: “Sa lane-la, nou bann etidian Labib inn reisi swiv seremoni Memoryal pou premie fwa. Enn etidian Labib ki res Grise Fiord ti invit kat lezot dimounn pou swiv Memoryal. Sa ti fer 5 dimounn antou, ki res dan landrwa ki trouv plis dan lenor lemond, ki’nn asiste Memoryal avek nou.”

Bann sitiasion inn sanze akoz bann restriksion ki’nn mete pou lepidemi COVID-19 ek sa inn ed boukou frer ek ser dan Lasanble Iqaluit pou gagn bann bienfe kan zot inn adapte zot.

Ser Kathy Burechailo rapel: “Nou ti reisi pres par telefonn ar bann dimounn ki res ziska dan les Arktik. Mo ti gagn bann zoli konversasion avek bann dimounn ki res dan bann landrwa ki pli izole dan nou teritwar. Bann dimounn kot zot ek zot bizin rekonfor.”

Ser Laura McGregor rakonte: “Res izole koumsa ti vremem bien stresan pou nou dan Iqaluit, parski sa lepidemi-la pe kree bann problem finans ek nou pa kone ki pou arive ankor. Nou fami ti gagn lokazion pou fer dipin Memoryal pou premie fwa ek nou ti pas enn bon moman ansam. Sa ti ed nou pou konpran pli bien ankor ki se enn seremoni bien sinp, ek sa ti enn benediksion pou nou pou reisi gagn dipin ek divin san okenn difikilte.”

Frer Demeester ti fini par sa bann parol-la: “Mem si lepidemi COVID-19 inn separ nou dan boukou fason, sa ti extra pou trouve kouma dan lepok Memoryal, bann frer ek ser dan nou lasanble inn vinn ankor pli pros. Memoryal sa lane-la inn sanz nou lavi!”

Lasanble Iqaluit pe atann pou kapav aranz zot prop Lasal Renion biento, kan bann sitiasion pou permet. Antretan, nou kone ki Zeova pou beni tou bann zefor ki zot pe fer pou partaz bon nouvel ziska dan landrwa ki trouv plis dan lenor Kanada, ki enn parmi bann landrwa pli lwin lor later!​—Zistwar Bann Apot 1:8.