Skip to content

Bann manb Komite Santral pe fer diskour Memoryal: (dan gos) Frer Anthony Morris pe fer diskour pou lafami Betel; (lao dan drwat) Frer Geoffrey Jackson ek (anba dan drwat) Frer Mark Sanderson pe fer diskour pou bann lasanble an direk par video depi dan zot lasam

10 AVRIL 2020
NEWS INTERNASIONAL

Seremoni Memoryal 2020 dan Betel Letazini

Seremoni Memoryal 2020 dan Betel Letazini

Le 7 Avril 2020, alor ki nou anplin dan sa lepidemi coronavirus la, bann Temwin Zeova partou dan lemond ti selebre Memoryal lamor Zezi Kris. Kouma Frer Stephen Lett, enn manb Komite Santral, ti dir: “Okenn viris, ni okenn lepidemi mondial pa kapav diminie nou rekonesans pou seki Zeova ek Zezi inn fer pou nou, ouswa anpes nou selebre Memoryal lamor nou Segner Zezi Kris.” Kouma sa ti vre sa lane-la?

Sa lartik-la, se premie parmi enn seri lartik dan nou Seksion News, ki pou explike kouma nou bann frer partou dan lemond inn selebre Memoryal pandan lepidemi coronavirus. Dan sa premie lartik la, nou pou gete kouma ti selebre Memoryal dan biro mondial bann Temwin Zeova ek dan biro nasional Letazini.

Pou obeir bann restriksion ki gouvernman inn pran konsernan bann rasanbleman piblik, Komite Santral ti deside ki ti pou fer enn sel seremoni Memoryal pou tou bann manb lafami Betel. Frer Anthony Morris ti fer diskour-la dan oditoryom Warwick. Tou bann manb lafami Betel Letazini ti kapav swiv sa program-la depi zot lasam. Mem si ena bien tigit dimounn ki partisipe, Betel ti pran bann dispozision pou fer tou bann manb lafami gagn bann lanblem.

Bann lanblem Memoryal ki’nn pare pou ki bann manb lafami Betel kapav amenn kot zot

Bann Betelit ti osi kapav asiste seremoni Memoryal avek zot prop lasanble an direk par video. Anplis, ti donn bann Betelit, ki ansien dan zot lasanble, posibilite pou fer diskour Memoryal an direk par video.

Enn koup ki servi dan Betel Wallkill pe fer Memoryal dan zot lasam Betel

Boukou dan lafami Betel ti dir ki sa Memoryal-la ti enn parmi bann pli spesial ki zot ti asiste dan zot lavi. Mem si zot pa ti kapav zwenn ansam avek zot bann frer ek ser, zot ti santi zot kouma enn sel fami ki pe reini ansam partou dan lemond pou selebre de pli gran prev lamour ki’nn fer par nou Bondie, Zeova, ek so Garson, Zezi Kris.​—Zan 3:16; Matie 20:28.