Skip to content

25 DESAM 2020
NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2020 #9 par Komite Santral

Rapor 2020 #9 par Komite Santral

Pandemi COVID-19 pe kontigne. Enn manb Komite Santral pe explike kifer nou bizin kontign res lor nou gard ek kouma nou kapav protez noumem kont COVID-19. Enn frer ek enn ser explik bann bienfe ki nou gagne kan nou res lor nou gard ek nou protez noumem.