Skip to content

20 NOVAM 2020
NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2020 #8 par Komite Santral

Rapor 2020 #8 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral pe explike kouma bann profesi Labib ki’nn fini realize kapav ranforsi nou lafwa dan Rwayom Bondie. Li pe osi partaz bann lexperyans ki ankourazan.