Skip to content

JW News

Lir lor Internet bann linformasion konsernan bann Temwin Zeova. Ena osi bann linformasion pou bann zournalis ek bann avoka.

NEWS INTERNASIONAL

2020 Miz-a-Zour #3 par Komite Santral

Gete kouma Zeova inn beni bann dispozision ki’nn pran pou diskour spesial ek selebrasion Repa Nou Segner.

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2021 #2 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral pe partaz bann rapor ek bann lexperyans ankourazan, ek sa montre ki Zeova pe beni seki pe fer dan Betel pandan sa pandemi-la.

NEWS INTERNASIONAL

Irzans Internasional: Ed Nou Bann Frer kan Ena Bann Lepidemi ek Bann Katastrof

Komite Santral pou kontign azir vit ek donn bann instriksion pratik bann frer ek ser dan lemond ki bizin led.

NEWS INTERNASIONAL

Rapor 2020 #6 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral pe explike kouma pe kontign gagn manze spiritiel malgre pandemi.

NEWS INTERNASIONAL

2020 Miz-a-Zour #2 par Komite Santral

Gete kouma Zeova pe gid so lorganizasion pandan bann lepok difisil ek pe donn nou bann berze ki ena lamour pou pran nou swin.

NEWS INTERNASIONAL

2020 Miz-a-Zour #1 par Komite Santral

Nou pou gete kouma bann Temwin Zeova dan Kore Disid, Litali, ek Letazini pe fer fas ar lepidemi mondial.

NEWS INTERNASIONAL

Bann Linformasion lor Coronavirus ek Seki Nou Kapav Fer pou Protez Noumem

Sa bann konsey-la kapav ed ou si ena sa lepidemi-la dan ou landrwa

LARISI

Interview Frer Dmitriy Mikhaylov

Lapolis ti aret Frer Mikhaylov le 29 Me 2018. Li’nn res plizir mwa dan prizon. Dan enn interview, li rakonte kouma Zeova, ek so madam ki fidel finn ed li pou andire. Li osi explike ki kan li ti partaz bann verite ki ena dan Labib avek bann lezot prizonie, sa ti ed li pou gard so lape lespri ek so lazwa.