‘Avek Lasirans Se Limem Ki Bondie Finn Fer Segner ek Mesi’

Avek letan, ou kapav gagn bann dout ek ou lafwa kapav diminie. Fer ou lafwa an Zezi vinn pli for, limem Mesi ki Bondie inn promet ek Lerwa dan Rwayom Bondie.

‘Avek Lasirans Se Limem Ki Bondie Finn Fer Segner ek Mesi’ (1e Parti)

Ki kitsoz ki konvink ou ki Bondie ti fer Zezi Segner ek Mesi, toulede?

‘Avek Lasirans Se Limem Ki Bondie Finn Fer Segner ek Mesi’ (2em Parti)

Get ki kitsoz kapav ed ou pou fer ou lafwa dan Zezi vinn pli for.