Skip to content

Sa Bann Parol-la Bizin lor To Leker

Sa Bann Parol-la Bizin lor To Leker

Ki parol? Leker kisannla? Gete kouma sa bann repons-la ed enn papa lite pou sov so fami.