Rapel Fam Lot

Lavertisman ki Zezi inn done inn gagn apepre 2,000 an pli inportan ki avan. Gete kouma Brian ek Gloria aprann pou protez zot fami kont bann danze lor ki Zezi ti koze.

Rapel Fam Lot—1e Parti

Kouma enn fami Kretien azordi partaze ant zot fidelite anver Bondie ek fer zefor pou vinn ris?

Rapel Fam Lot—2em Parti

Ki kapav fer nou trouv flou lor plan spiritiel ek fer nou fer bann konsesion lor bann valer moral ek spiritiel?

Rapel Fam Lot—3em Parti

Zezi ti koz lor zot pou ki nou aprann enn leson. Li pa bizin fini kouma fam Lot. Ek li pa bizin fini koumsa osi pou nou.