Avek sa kantite move nouvel la, kotsa ou kapav gagn bann bon nouvel? Sa video-la prezant brosir Enn Bon Nouvel ki Sorti kot Bondie!