Skip to content

‘Pena Enn Sel Parol ki Pa Finn Akonpli’

Bann Izraelit inn fini travers dezer; zot pre pou rant dan Later Promiz ki zot pe atann depi lontan. Eski bann Izraelit pou obeir Jéhovah avek tou zot leker kan Josué pou diriz zot ek zot pou trouv realizasion So bann promes? Gete kouma sa dram-la kapav ogmant ou konfians ki Parol Bondie pe realize dan nou lepok!