Amelior To Lektir ek To Lansegnman​—Bann Video

Devlop bann kapasite ki inportan pou lir ek ansegne an piblik.

LESON 1

Introdiksion Efikas

Ki to kapav fer pou ki lasistans anvi ekout seki to ena pou dir?

LESON 2

Fason Koze

Ki to kapav fer pou ki bann dimounn ki pe ekout twa santi zot alez?

LESON 3

Servi Bann Kestion

Kouma to kapav servi bann kestion pou rezonn avek bann ki ekout twa, gard zot latansion, ek met laksan lor bann pwin inportan?

LESON 4

Introdir Bien Bann Verse Labib

Kouma to kapav prepar lespri bann ki ekout twa pou tir maximum profi ar bann verse Labib ki to lir?

LESON 5

Lir Bien

Ki bann kitsoz ki kapav ed nou pou lir exakteman seki’nn ekrir ek lir li for?