Video Introdiksion Bann Liv Labib

Introdiksion Liv Matie

Anou aprann bann kitsoz inportan lor liv Matie, premie parmi kat Levanzil ki trouv dan Labib.

Introdiksion Liv Mark

Levanzil pli kourt lor toule-kat Levanzil, liv Mark donn enn ti lide seki Zezi pou fer kan li pou dirize kouma Lerwa dan Rwayom Bondie.

Introdiksion Liv Lik

Ki linformasion ki ena dan Levanzil Lik ki inik?

Introdiksion Liv Zan

Liv Zan met laksan lor lamour ki Zezi ena pou bann dimounn, lor so limilite, ek so lidantite antan ki Lemesi, fitir Lerwa dan Rwayom Bondie.

Introdiksion Liv Zistwar Bann Apot

Bann premie Kretien ti fer boukou zefor pou fer bann disip dan tou bann nasion. Liv Zistwar Bann Apot kapav ogmant to zel ek to lantouziasm pou to minister.

Introdiksion Liv Romin

Seki Zeova panse konsernan pa fer preferans ek linportans pou ena lafwa dan Zezi Kris.

Introdiksion Liv 1 Korintien

Dan Pol so let ena bann konsey konsernan linite, res prop lor plan moral, lamour, ek krwayans dan rezireksion.

Introdiksion Liv 2 Korintien

Zeova, “Bondie ki toultan konsol nou,” donn lafors ek pran swin so bann serviter.

Introdiksion Liv Galat

Let ki lapot Pol ti ekrir bann Kretien dan Galat ti itil ek azordi osi li ankor itil. Li kapav ed tou bann vre Kretien pou res fidel.