Skip to content

Skip to secondary menu

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Pies Teat

Download bann pies teat an version odio kot ena bann leson ki baze lor bann zistwar Labib. Zot pou osi aprann boukou lor bann personaz ek bann levennman inportan ki ena dan Labib. Nou ena osi bann video an langaz sign ki disponib.

Swazir enn lang dan lalis, ek klik lor Rode pou gete ki pies teat disponib dan sa lang-la. Tap enn parti tit-la pou trouv bann pies teat ki koresponn.

 

Sori, pou linstan sa item-la pa disponib dan sa lang-la.

Ou kapab lir bann piblikasion dan ou lang lor sa bann paz-la: