Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Desam 2015

Montre ki Nou Apresie Zenerozite Zeova

Montre ki Nou Apresie Zenerozite Zeova

ZEOVA Li enn Bondie zenere. (Zak 1:17) Nou kapav trouve ki kantite Li zenere kan nou obzerv tou seki Li’nn kree. Li’nn ranpli liniver avek bann zetwal, ek Li’nn kouver later avek bann zoli pie.Psom 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Ekrivin Psom 104 ti bien rekonesan pou tou seki Zeova finn kree, alor li ti ekrir enn sante pou loue Zeova. Eski kan ou lir sa Psom-la, ou osi ou ena mem rekonesans ki sa ekrivin-la? Li ti dir: “Mo pou sant pou Zeova toutlong mo lavi; Mo pou sant bann louanz pou mo Bondie tanki mo viv.” (Psom 104:33, NW.) Eski ou osi ou anvi fer parey?

PLI GRAN LEXANP ZENEROZITE

Zeova anvi nou imit so zenerozite. Ek Li donn nou bann bon rezon pou fer sa. Li ti pous lapot Pol pou ekrir: “Dir bann dimoun ris dan sa lavi la, pa rant dan lorgey e pa met zot lesperans dan bann fos rises. Met zot lesperans plito dan Bondie ki donn nou tou seki nou bizin dan labondans. Rekomann zot fer lebien. Zot bizin ris ar bonaksion, fer bann don ek partaze. Zot va ramas enn zoli trezor bien solid pou lavenir e zot pou gout vre lavi.”1 Timote 6:17-19.

Dan deziem let ki Pol ti ekrir bann Korintien, li ti explike ki kitsoz bizin pous nou pou donn lezot. Li ti dir: “Sakenn bizin donn dapre seki li finn deside dan so leker, san regrete ek san presion lor li. Bondie kontan dimoun ki donn avek lazwa.” (2 Korintien 9:7) Kisannla nou pe ede kan nou montre nou zenere? Pol ti dir ki nou ed lezot kan nou donn zot seki zot bizin, me nou osi ed noumem parski Zeova pou beni nou.2 Korintien 9:11-14.

Apre sa, Pol ti koz lor pli gran prev ki montre zenerozite Bondie. Li ti dir: “Nou remersie Bondie pou so don gratwi ki nou pa kapav dekrir.” (2 Korintien 9:15, NW.) Parmi bann “don gratwi” ki Zeova inn donn nou ena tou bann bon kitsoz ki Li’nn donn nou atraver Zezi Kris. Pena mo pou dekrir ki kantite sa kado-la ena valer!

Kouma nou kapav montre nou rekonesans pou tou seki Zeova ek Zezi inn fer ek pou fer pou nou? Enn fason se kan nou montre ki nou zenere, setadir kan nou donn nou letan, nou lenerzi, ek nou bann kitsoz materyel pou ador Zeova ek pou ed lezot aprann konn Li. Nou kapav fer sa, mem si nou ena boukou ouswa tigit pou done.1 Kronik 22:14; 29:3-5; Lik 21:1-4.