Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Septam 2015

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 26 Oktob ziska 29 Novam 2015.

Eski To Pe Vinn enn Adilt Parey Kouma Kris?

Ninport komie letan nou finn servi Zeova, nou kapav kontign progrese lor plan spiritiel.

Eski To Konsians enn Bon Gid?

Gete kouma sa kapav ed twa pran bann bon desizion konsernan lasante, divertisman ek travay predikasion.

“Tini Ferm dan Lafwa”

Ki nou kapav aprann lor lafwa ar seki ti ariv Pier kan li ti mars lor delo?

Dan ki Fason Zeova Montre Nou ki Li kontan Nou?

Eski ou trouv sa difisil pou konpran ouswa pou aksepte ki Zeova kontan ou?

Kouma Nou Kapav Montre ki Nou Kontan Zeova?

Sa inplik plis ki ena bann santiman.

LIFE STORY

Gras-a Benediksion Zeova Mo’nn Ena enn Zoli Lavi

Apresie biografi Melita Jaracz, ki’nn pas plis ki 50 an dan servis aplintan avek so misie, Ted Jaracz, enn manb Komite Santral.