LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Zin 2015

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 27 Ziliet ziska 30 Out 2015.

Lekris—Limem Pwisans Bondie

Pa zis bann dimounn an Israel ki ti gagn bann bienfe ar bann mirak Zezi, me sa bann mirak-la montre osi seki li pou fer pou limanite dan lavenir.

Li Ti Kontan Bann Dimounn

Kouma fason ki Zezi ti fer bann mirak montre nou so bann santiman?

Nou Kapav Gard Nou Pirte!

Labib mansionn trwa kitsoz ki kapav ed nou lite kont bann move dezir.

“Si Kingsley Kapav Fer Sa, Mo’si Mo Kapav!”

Kingsley, ki res Sri Lanka, ti fer bann gran zefor pou fer enn devwar ki’nn dire zis de-trwa minit.

Viv An-Akor Avek Lapriyer Model—1e Parti

Kifer Zezi ti koumans so lapriyer par “Nou Papa” olie “Mo Papa”?

Viv An-Akor Avek Lapriyer Model—2em Parti

Kan nou demann Bondie nou dipin toulezour, an realite nou pe demann Li plis ki manze fizik pou noumem.

‘To Bizin Landirans’

Kat dispozision ki Zeova inn pran pou ed nou andir bann sitiasion difisil.

Eski To Rapel?

Eski to’nn lir bann dernie nimero Latour Degard? Teste tomem pou gete si to rapel.