Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Avril 2015

Eski enn Pie Ki’nn Koupe Kapav Rebourzone?

Eski enn Pie Ki’nn Koupe Kapav Rebourzone?

DEVAN enn gran pie sed bien inpresionan, enn pie zoliv ki’nn kourbe kapav paret kouma enn nanye ditou. Me selman, bann pie zoliv ena enn kapasite inkrwayab pou reziste dan bann kondision bien difisil. Sertin ena preske 1,000 an. Rasinn enn pie zoliv kapav desann bien-bien fon dan later. Se sa ki permet li repouse mem si finn koup so tron. Tanki bann rasinn res vivan, pie-la kapav rebourzone.

Zob, enn fidel serviter, ti san poursan sir ki mem si li mor li kapav regagn lavi. (Zob 14:13-15) Li ti servi lexanp enn pie, kitfwa enn pie zoliv, pou montre so konfians dan kapasite ki Bondie ena pou resisit li. Li dir: “Mem pou enn pie ena lespwar. Si koup li, li pou rebourzone.” Kan lapli koumans tonbe apre enn peryod lasesres, enn siko pie zoliv ki’nn sek kapav rebourzone. Bann ti brans kapav repouse depi so rasinn “parey kouma enn plant ki fek sorti dan later.”Zob 14:7-9.

Parey kouma enn planter bien anvi trouv so pie zoliv ki’nn koupe rebourzone, Zeova osi bien anvi redonn lavi so bann serviter ek boukou lezot dimounn ki’nn mor. (Mat. 22:31, 32; Zan 5:28, 29; Zist. 24:15) Mazinn lazwa ki pou ena kan nou pou kapav akeyir bann dimounn ki’nn mor ek trouv zot inn regagn lavi!