LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Novam 2014

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid pou 29 Desam 2014 ziska 1Fevriye 2015.

Rezireksion Jésus—Kouma Sa Konsern Nou?

Ena kat rezon ki prouve ki Jésus inn resisite. Ki lefe sa bizin ena lor nou kan nou krwar ki Jésus vivan?

Kifer Nou Bizin Sin?

Eski ou’nn deza trouv liv Lévitique difisil pou konpran ouswa monotonn? Bann prinsip ki ena dan liv Lévitique kapav ed ou pou montre ou sin dan ou ladorasion.

Nou Bizin Ena enn Kondwit ki Sin

Ki lien ena ant sa trwa pwin-la: Evit fer bann konpromi, donn Jéhovah nou maximum, ek manz bann manze spiritiel ki solid?

“Enn Pep Ki Ena Jéhovah Kouma So Bondie”

Eski Bondie aksepte tou bann ki ador Li dan enn fason sinser, ninport ki relizion zot ete?

“Asterla Zot Pep Bondie”

Kouma nou kapav form parti ek res dan “pep Bondie”?

Kestion Bann Lekter

Kouma nomm bann ansien ek bann asistan ministeryel dan sak kongregasion. Kisannla sa de temwin ki mansione dan revelation sapit 11 la?

FROM OUR ARCHIVES

Lalimier Koumans Briye dan Pei Soley Leve

Bann veikil spesial ki apel “Bann Yehou” ti permet avans laktivite predikasion dan Japon.