LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Oktob 2014

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid pou 1e ziska 28 Desam 2014.

Zot Ti Port Zot Volonter pou Servi—Dan Taïwan

Plis ki 100 Temwin Jéhovah inn vinn isi pou servi kot bien bizin bann proklamater. Lir zot lexperyans ek get bann konsey pratik ki’nn ed zot reisi.

Ena enn Lafwa Solid dan Rwayom Bondie

Jéhovah ti servi sis lalians pou donn lasirans ki so Rwayom pou realiz so proze. Kouma sa bann lalians-la kapav ed nou ena enn lafwa pli solid?

Zot Pou Vinn “enn Rwayom Bann Pret”

Parmi sis lalians ki nou’nn examine, trwa dernie-la pous nou pou ena konfians dan Rwayom Bondie ek pou pres bon nouvel Rwayom Bondie avek lezot.

LIFE STORY

Bann Levennman Inportan dan Mo Servis pou Rwayom Bondie

Mildred Olson inn servi Jéhovah pandan plis ki 75 an, ladan preske 29 an li’nn servi kouma misioner dan El Salvador. Ki ed li pou santi li zenn?

Apresie Privilez ki Ou Ena Pou Travay Avek Jéhovah!

Ki pous bann ki ador Jéhovah pou pa get zot lintere personel?

“Gard Zot Lespri Fixe lor Bann Kitsoz ki dan Lesiel”

Kifer bann ki ena lesperans pou viv pou touletan lor later bizin fixe zot lespri lor bann kitsoz ki dan lesiel? Kouma zot kapav fer sa?