Skip to content

Skip to table of contents

 LED POU BANN DIMOUNN KI AN-DEY

Soufrans Bann Ki An-Dey

Soufrans Bann Ki An-Dey

“Sophia * inn mor apre enn long maladi. Nou ti marye depi plis ki 39 an. Mo bann kamarad ti bien soutenir mwa, ek mo ti fer an sort ki mo res touletan okipe. Me pandan enn an, mo ti bien soufer. Mo pa ti kapav kontrol mo bann santiman. Sa fer preske trwa-z-an depi ki Sophia inn mor ek mem asterla, parfwa mo santi enn gro douler trap mwa, ek sa arive san ki mo atann.”​—Kostas.

Eski ou finn deza perdi enn kikenn ki ou bien kontan? Si wi, sirman ou finn ena mem santiman ki Kostas. Pena boukou kitsoz ki fer otan soufer ek fer leker otan fermal, ki lamor enn konzwin, enn fami, ouswa enn kamarad. Mem bann exper, ki etidie soufrans bann dimounn ki an-dey, dakor ar sa lide-la. Enn lartik dan The American Journal of Psychiatry explike ki, “kan enn kikenn ki zot bien kontan mor, boukou dimounn bien soufer parski zot kone ki zot pa pou retrouv sa dimounn-la ankor.” Kan enn kikenn bizin andir sa soufrans-la, kitfwa li kapav demann limem: ‘Komie letan ankor mo pou soufer koumsa? Eski enn zour, mo pou kapav ere ankor? Kouma mo kapav soulaz mo lapenn?’

Nou pou trouv repons sa bann kestion-la dan sa nimero Leve! la. Prosin lartik pou koz lor bann kitsoz ki kapav ariv ou kan ou perdi enn kikenn ki pros ar ou. Bann lezot lartik pou montre ou ki kitsoz kapav ed ou pou diminie ou lapenn.

Nou vremem espere ki sa bann lartik-la pou rekonfort ou ek donn ou led ki ou bizin pou ou reisi sirmont ou dey.

^ par. 3 Finn sanz sertin nom dan sa bann lartik-la.