Skip to content

Skip to table of contents

LEVE! No. 3 2018 | Led pou Bann Dimounn Ki An-Dey

Kotsa nou kapav gagn led pou fer fas ar nou dey?

Sa bann lartik-la koz lor seki kapav arive kan enn kikenn ki ou kontan mor, ek osi lor bann konsey pratik ki kapav ed ou pou sirmont ou dey.

 

Soufrans Bann Ki An-Dey

Pena boukou kitsoz ki fer otan soufer ek fer leker otan fermal ki lamor enn konzwin, enn fami, ouswa enn kamarad. Dekouver seki bann dimounn ki’nn perdi enn kikenn ki zot kontan dan lamor ek bann exper dir lor sa size-la.

Seki Kapav Arive

Kan enn kikenn ki nou kontan mor, ki nou kapav resanti ek ki bann difikilte nou kapav gagne?

Sirmont Ou Dey​—Seki Ou Kapav Fer Asterlamem

Boukou dimounn finn swiv bann konsey pratik ek sa finn ed zot pou sirmont zot dey.

Pli Bon Led pou Bann Ki An-Dey

Labib donn pli bon led pou bann dimounn ki an-dey.

Dan Sa Nimero-La: Led pou Bann Dimounn Ki An-Dey

Sa nimero Leve! la donn rekonfor ek bann konsey pratik pou bann dimounn ki an-dey.