Skip to content

Skip to table of contents

LEVE! No. 2 2019 | Sis Leson ki Bann Zanfan Bizin Aprann

Sis Leson ki Bann Zanfan Bizin Aprann

Ki kalite dimounn ou ti pou kontan ou zanfan vini kan li vinn gran? Enn dimounn ki . . .

  • ena metriz

  • ena limilite

  • ena landirans

  • responsab

  • ena matirite

  • onet

Bann zanfan pa pou devlop sa bann kalite-la par zotmem. Zot bizin ki ou gid zot.

Sa magazinn-la pou koz lor sis leson inportan ki ou kapav ansegn ou zanfan, bann leson ki pou ed zot kan zot pou vinn bann adilt.

 

Metriz

Kifer eski metriz li inportan, ek kouma nou kapav kiltiv li?

Limilite

Ansegn ou bann zanfan limilite pou ed zot asterla ek plitar dan lavenir.

Landirans

Bann zanfan ki aprann landirans pli bien ekipe pou sirmont bann difikilte ki gagne dan lavi.

Vinn enn Kikenn Ki Responsab

Ki laz enn dimounn aprann pou vinn enn kikenn ki responsab, kan li enn zanfan ouswa kan li vinn enn adilt?

Bann Adilt​—Bann Bon Gid

Dan lavi bann zanfan bizin bann gid ki sir, me kotsa zot kapav trouv sa?

Bann Valer Moral

Ansegn ou bann zanfan bann valer moral pou donn zot enn baz solid pou lavenir.

Pli Boukou Konsey pou Ed Bann Paran

Bann paran osi bizin enn gid ki sir pou kapav ena enn bon lavi. Pou plis ransegnman, al lor jw.org.