Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion

Introdiksion

12 Pwin ki Finn Ed Bann Fami pou Ere

Nou tann boukou kitsoz lor seki pa mars bien dan bann fami ki pa ere. Me ki kitsoz fer enn fami ere?

  • Ant 1990 ek 2015, kantite divors dan l’États-Unis ant bann dimounn ki ena plis ki 50 an inn double, ek bann ki ena plis ki 65 an inn triple.

  • Bann paran nepli kone ki pou fer: Sertin exper dir ki, pou ed bann zanfan, bizin touletan ankouraz zot ek felisit zot. Me lezot exper dir ki bizin dir ek sever avek bann zanfan.

  • Bann zenn ki pe vinn bann adilt, zot pena konesans ki zot bizin pou ki zot lavi ere.

Me an realite . . .

  • Maryaz kapav dire ek donn boukou satisfaksion.

  • Bann paran kapav aprann pou disiplinn zot zanfan avek amour.

  • Bann zenn kapav gagn konesans ki zot bizin pou zot vinn bann adilt.

Kouma? Sa nimero Leve! la pou koz lor 12 pwin ki finn ed bann fami pou ere.