Skip to content

Skip to table of contents

LEVE! No. 1 2018 | Kouma Ou Kapav Ere?

KOTSA NOU KAPAV GAGN BANN BON KONSEY POU NOU ENA ENN LAVI ERE?

Labib dir: “Ere bann ki amenn enn lavi san repros.”​—Psom 119:1.

Sa set lartik-la pou koz lor bann bon prinsip ki’nn fer zot prev ek ki kapav ed nou pou vremem ere.

 

Ki Direksion Ou Pou Pran?

Eski ou panse ki ou ere? Ki kitsoz rann enn dimounn ere?

Kontantman ek Zenerozite

Boukou dimounn panse ki boner ena enn lien ar bann dibien ek larises. Eski larzan ek bann dibien vremem fer bann dimounn ere pou lontan? Ki bann fe montre?

Lasante Fizik ek Landirans

Kan enn dimounn ena enn move lasante, eski savedir ki li pa kapav ere?

Lamour

Pou ki enn kikenn ere, li inportan ki li donn lamour ek ki li resevwar lamour osi.

Pardon

Enn lavi ki ranpli ar koler ek rankinn, se pa enn lavi ki ere ek li pa bon pou lasante.

Lavi Ena enn Sans

Kan nou gagn bann repons pou bann gran kestion konsernan lavi, nou gagn satisfaksion ek se enn kitsoz inportan pou nou ere.

Lespwar

Boukou dimounn trouv sa difisil pou ere kan zot pa konn zot lavenir ek lavenir bann dimounn ki zot kontan.

Aprann Plis lor Kouma Ou Kapav Ere

Ena diferan kitsoz ki kapav fer enn kikenn swa ere, swa malere. Dekouver enn lasours konsey gratis ki kapav ed ou dan bann domenn inportan ou lavi.