Skip to content

Skip to table of contents

Tetragram, nom Bondie ki sakre, Zeova, dan bann let Ebre, bizin lir de drwat a gos

Pli Tipti Let dan Alfabet Ebre Donn Nou enn Gran Lasirans

Pli Tipti Let dan Alfabet Ebre Donn Nou enn Gran Lasirans

Eski nou kapav vremem ena konfians ki tou bann promes Bondie pou realize? Zezi ti ena sa lasirans-la, ek so bann lansegnman ti fortifie lafwa bann dimounn ki ti pe ekout li. Anou get enn lexanp ki li ti servi dan so Sermon lor Montagn. Nou trouv sa dan Matie 5:18, NW: “Vremem mo dir zot ki lesiel ek later pou pase avan ki enn sel ti let ouswa sa ti pwin lor i dan lalwa disparet dan kit fason, san ki tou sa bann kitsoz-la arive.”

Pli tipti let dan alfabet Ebre se י (yod), samem premie let dan Tetragram, kat let dan alfabet Ebre ki reprezant nom Bondie, ki sakre, Zeova. * Anplis bann mo ek bann let dan Lalwa Bondie, bann skrib ek bann Farizien ti konsider sak “ti pwin lor i” kouma enn kitsoz bien inportan.

Zezi ti dir ki ti pli sir ki lesiel ek later disparet ki enn ti detay dan Lalwa pa akonpli. Me, Labib donn nou lasirans ki lesiel ek later literal pou res pou touletan. (Psom 78:69) Sa bann parol extraordiner ki Zezi ti dir la, montre ki mem pli tipti detay dan Lalwa pou realize.

Eski bann ti detay inportan pou Zeova? Bien sir. Anou pran enn lexanp: Bann Izraelit dan lepase ti gagn lord pou pa kas okenn lezo agno ki ti servi pou Pak. (Exod 12:46) Kitfwa se zis enn ti detay. Eski zot ti konpran kifer fode pa kas okenn lezo? Kitfwa non. Me selman, Zeova ti kone ki sa li enn detay profetik konsernan Lemesi: pa ti pou kas okenn so bann lezo kan ti pou met li amor lor poto soufrans.​—Psom 34:20; Zan 19:31-33, 36NW.

Ki nou kapav aprann ar seki Zezi ti dir? Nou kapav ena full konfians ki tou bann promes Zeova pou realize, dan sak ti detay. Vremem, sa pli tipti let dan alfabet Ebre la donn nou enn extra gran lasirans!

^ par. 3 Pli tipti let dan alfabet Grek se iota ek avredir li parey kouma let Ebre י (yod). Kouma Lalwa Mozaik ti’nn ekrir ek transmet an Ebre, Zezi ti pe fer referans ar let Ebre.