Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion

Introdiksion

KI OU PANSE?

Eski lamor form parti volonte Bondie pou nou? Labib dir: [Bondie] pou souy tou zot larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler.”​Revelasion 21:4.

Sa Latour Degard-la examinn seki Labib dir lor lavi ek lamor.