Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD No. 4 2017 | Ki Labib Dir lor Lavi ek Lamor?

KI OU PANSE?

Eski lamor form parti volonte Bondie pou nou? Labib dir: [Bondie] pou souy tou zot larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler.”​Revelasion 21:4.

Sa Latour Degard-la examinn seki Labib dir lor lavi ek lamor.

 

LARTIK KOUVERTIR

Enn Kestion ki Fer Reflesi

Bann dimounn ena diferan lopinion lor seki arive kan nou mor. Me, eski malgre sa ena enn plas kot nou kapav gagn bann ransegnman ki nou kapav fer konfians?

LARTIK KOUVERTIR

Ki Labib Dir lor Lavi ek Lamor

Eski ena enn kitsoz dan nou ki kontign viv apre nou lamor? Eski nou ena enn nam ki pa mor? Kotsa bann dimounn mor ete?

Kan enn Dimounn Ki Nou Kontan Ena enn Maladi ki Pena Gerizon

Ki bann manb lafami kapav fer pou rekonfort ek pran swin enn dimounn ki zot kontan ek ki dan dernie staz so maladi? Kouma sa dimounn ki okip enn kikenn ki malad la pou kapav fer fas ar bann diferan santiman ki li pou gagne pandan ki li pou okip sa dimounn-la?

Elias Hutter ek So Bann Labib Ebre ki Extraordiner

Elias Hutter, enn biblis ki’nn viv dan 16em siek, ti pibliye de Labib Ebre ki ena enn valer spesial.

Pli Tipti Let dan Alfabet Ebre Donn Nou enn Gran Lasirans

Ki Zezi ti pe rod dir kan li ti pe koz lor pli tipti let dan alfabet Ebre?

Paradi lor Later​—Enn Rev Ouswa enn Realite?

Lide ki paradi lor later finn perdi, inn bien interes bann dimounn toutlong listwar. Eski enn zour pou kapav re-gagn enn paradi koumsa?

Ki Labib Dir?

Li paret ki traka form parti lavi bann dimounn. Eski nou kapav gagn enn soulazman?