Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KOUMA POU TIR MAXIMUM PROFI AR OU LEKTIR LABIB

Ki Pou Fer Li Vinn Interesan?

Ki Pou Fer Li Vinn Interesan?

Kouma ou trouv ou lektir Labib? Monotonn? Ouswa li fer ou dibien? Tou depann lor kouma ou fer ou lektir. Anou gete ki ou kapav fer pou ki ou lektir Labib vinn pli interesan ek pli profitab.

Swazir enn tradiksion Labib ki modern ek ki kapav fer konfians. Si ou lir enn Labib kot ena boukou mo ki nepli servi ouswa ki difisil pou konpran, kitfwa ou pa pou trouv lektir-la interesan. Alor, rod enn tradiksion Labib ki servi enn langaz sinp ek ki tous ou leker. Me, anmemtan, tradiksion-la bizin enn bon tradiksion ki exakt. *

Servi bann teknolozi modern. Azordi, Labib disponib pa zis kouma bann liv, me osi dan forma elektronik. Ou kapav lir sertin version Labib lor Internet ouswa ou kapav download li lor ou ordinater, tablet, ouswa portab pou lir li apre. Ena sertin version ki permet ou verifie vit-vit lezot verse ki koz lor mem size, ouswa mem konpar diferan tradiksion Labib. Asterla si ou prefer ekoute ki lir, ena osi Labib dan forma odio. Boukou dimounn kontan ekout bann lanrezistreman odio kan zot pe vwayaze dan bann transpor piblik, kan zot pe lav linz, ouswa kan zot pe fer lezot kitsoz. Kifer ou pa servi enn metod ki pli adapte ar ou?

Servi bann zouti pou etidie Labib. Bann zouti pou etidie Labib kapav ed ou pou tir maximum profi ar ou lektir. Bann map kot ena bann landrwa Biblik kapav ed ou pou sitie bann landrwa ki  mansione dan ou lektir ek pou fer sa lektir-la vinn vivan. Dan sa magazinn-la ouswa dan seksion « La Bible et vous » lor sit jw.org/fr, ena bann lartik ki kapav ed ou pou konpran bien plizir parti Labib.

Koumans par seki ou kontan. Si ou per pou lir Labib depi koumansman ziska lafin, ou kapav koumans par enn parti ki interes ou ek ki pou fer ou anvi kontign lir. Si ou anvi konn plis lor bann personaz Biblik ki boukou dimounn kone, ou kapav lir bann pasaz ki koz lor sa bann personaz-la. Ou pou trouv enn lexanp dan lankadre “ Kan Ou Aprann Konn Bann Personaz Biblik, Ou Fouy dan Labib.” Ouswa si ou anvi, ou kapav lir Labib size par size ouswa dan lord ki bann levennman finn pase. Kifer ou pa esey enn parmi sa bann metod-la?

^ par. 4 Boukou dimounn inn trouve ki New World Translation of the Holy Scriptures li enn tradiksion ki exakt, ki kapav fer konfians, ek ki osi bien fasil pou lir. Se bann Temwin Zeova ki’nn prodir sa Labib-la ek li disponib dan plis ki 130 lang. Ou kapav download sa Labib-la lor sit Internet jw.org ouswa download aplikasion JW Library. Ouswa si ou anvi, ou kapav demann enn Temwin Zeova pou amenn enn kopi sa Labib-la pou ou.