Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KOUMA POU TIR MAXIMUM PROFI AR OU LEKTIR LABIB

Ki Mo Bizin Fer kan Mo Koumanse?

Ki Mo Bizin Fer kan Mo Koumanse?

Ki ou kapav fer pou kontan ou lektir Labib ek pou tir maximum profi? Get sink sigzesion ki finn ed boukou dimounn.

Kree enn bon lanvironnman. Esey trouv enn plas trankil. Evit bann kitsoz ki pou distrer ou, koumsa ou kapav res konsantre lor seki ou pe lir. Enn plas bien eklere ek bien aere kapav ed ou pou tir maximum profi ar ou lektir.

Ena enn bon latitid. Se nou Papa ki dan lesiel ki finn fer ekrir Labib. Alor, pou tir plis profi ar sa liv-la, ou bizin ena mem latitid ki enn zanfan ki anvi aprann ar so paran ki kontan li. Si ou deza ena bann lopinion negatif lor Labib, esey met zot enn kote pou ki Bondie kapav ansegn ou.​—Psom 25:4.

Priye avan ou koumans lir. Dan Labib, ena bann panse Bondie, alor li pa etonan ki nou bizin led Bondie pou konpran seki nou lir. Bondie promet ki Li pou donn “Lespri Sin seki dimann li.” (Lik 11:13) Lespri sin kapav ed ou pou konpran bann panse Bondie. Avek letan, sa lespri-la pou ed ou konpran “mem bann plan Bondie ki pli kasiet.”​—1 Korintien 2:10.

Lir pou konpran. Pa lir zis pou reisi fini enn bon kantite verse. Me pran letan reflesi lor seki ou pe lir. Poz oumem bann kestion koumsa: ‘Sa personaz lor ki mo pe lir la, ki bann kalite li ena? Kouma mo kapav aplik seki mo pe lir dan mo lavi?’

Fixe bann lobzektif presi. Pou tir profi ar ou lektir Labib, fixe lobzektif pou aprann bann kitsoz ki pou vremem ed ou dan ou lavi. Par exanp, ou kapav fixe bann lobzektif koumsa: ‘Mo anvi aprann plis lor Bondie.’ ‘Mo anvi vinn enn pli bon dimounn, enn pli bon mari ouswa enn pli bon madam.’ Apre sa, swazir bann pasaz Labib ki pou ed ou pou realiz sa bann lobzektif-la. *

Sa sink sigzesion-la pou ed ou kan ou pe koumans lir Labib. Me kouma ou kapav fer ou lektir Labib vinn pli interesan? Prosin lartik pou donn ou bann lezot sigzesion.

^ par. 8 Si ou pa pe sir ki pasaz Labib ki pou ed ou realiz ou bann lobzektif, bann Temwin Zeova pou bien kontan pou ed ou.