Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KOUMA POU TIR MAXIMUM PROFI AR OU LEKTIR LABIB

Kifer Li Bon Ou Lir Labib?

Kifer Li Bon Ou Lir Labib?

“Mo ti panse ki li ti pou difisil pou konpran Labib.”​—Jovy

“Mo ti panse ki sa ti pou monotonn.”​—Queennie

“Kan mo ti get lepeser Labib, mo ti nepli anvi lir li.”​—Ezekiel

Eski ou finn deza pans pou lir Labib, me apre ou’nn ranvway sa pou plitar parski ou ena mem santiman ki sa bann dimounn-la? Boukou dimounn per pou lir Labib. Me ki ou pou fer si ou aprann ki Labib kapav ed ou pou viv pli ere? Ek ki ou pou fer si ou aprann ki ena sertin metod ki kapav fer ou lektir Labib vinn pli interesan? Eski lerla ou ti pou kontan kone kouma Labib kapav ed ou?

Anou gete ki bon rezilta sertin inn gagne kan zot inn koumans lir Labib.

Ezekiel, ki ena inpe plis ki 20 an, dir: “Avan, mo ti kouma enn dimounn ki ti pe kondir enn loto san kone kot mo pe ale. Me kan mo’nn koumans lir Labib, sa finn donn mo lavi enn sans. Dan Labib, ena bann konsey pratik ki mo kapav servi toulezour.”

Frieda, ki ena inpe plis ki 20 an li osi, explike: “Lontan mo ti ena enn move karakter. Me kan mo’nn lir Labib, mo’nn aprann pou kontrol mwa. Asterla, mo pli abordab ek li pli fasil pou lezot vinn ver mwa. Akoz sa, mo ena pli boukou kamarad.”

Eunice, enn madam ki ena plis ki 50 an, dir: “Labib pe ed mwa pou vinn enn pli bon dimounn, setadir pou sanz mo bann move labitid.”

Parey kouma sa bann dimounn-la ek bann milyon lezot lekter, kan ou lir Labib, sa pou ed ou pou viv pli ere. (Izai 48:17, 18) Ou pou gagn ankor boukou lezot benediksion. Par exanp, Labib kapav ed ou (1) pou pran bann bon desizion, (2) pou fer bann vre kamarad, (3) pou zer ou stres, ek (4) pli inportan ki tou, pou aprann laverite lor Bondie. Se Bondie ki donn bann konsey ki ena dan Labib, alor zame ou pa pou pran enn move desizion si ou swiv so bann konsey. Zame Bondie pou donn bann move konsey.

Seki pli inportan, se koumans lir Labib. Kan ou pe koumans lir Labib, ki bann ti kitsoz kapav fer sa vinn pli fasil ek pli interesan?