Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD No. 1 2017 | Kouma pou Tir Maximum Profi ar Ou Lektir Labib

KI OU PANSE?

Eski Labib nepli pratik pou nou azordi, ouswa li ankor ena valer? Labib mem dir: “Tou Lekritir inspire par Bondie, ek li itil.”​2 Timote 3:16, 17NW.

Sa Latour Degard-la mansionn bann lexanp ki montre kouma dan Labib ena bann konsey ki saz ek pratik. Li donn osi bann sigzesion kouma pou tir maximum profi ar ou lektir Labib.

 

LARTIK KOUVERTIR

Kifer Li Bon Ou Lir Labib?

Kouma plizir milyon dimounn inn tir profi kan zot inn lir Labib?

LARTIK KOUVERTIR

Ki Mo Bizin Fer kan Mo Koumanse?

Sink sigzesion ki pou fer ou lektir Labib vinn pli fasil ek pli interesan.

LARTIK KOUVERTIR

Ki Pou Fer Li Vinn Interesan?

Bann tradiksion, bann teknolozi, bann zouti, ek diferan metod lir kapav fer ou lektir Labib fer ou dibien.

LARTIK KOUVERTIR

Kouma Labib Kapav Amelior Mo Lavi?

Dan sa ansien liv-la ena bann konsey bien profon.

LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Mo Pa Ti Anvi Mor!

Yvonne Quarrie enn zour ti demande: “Kifer mo existe?” Repons sa kestion-la inn sanz so lavi.

IMIT ZOT LAFWA

“Li Ti Fer Bondie Plezir”

Si ou ena enn fami pou okipe, ouswa si’nn deza arive ki ou’nn gagn difikilte pou defann seki ou kone drwat, ou pou aprann boukou kitsoz ar lafwa Enok.

Eski Li Danzere Si Nou Mal Konpran Labib?

Mesaz ki ena dan Labib li tro inportan pou ki ou mal konpran li. Kouma ou kapav konpran Labib?

Ki Labib Dir?

Labib pa zis montre nou kifer nou soufer, me osi kouma soufrans pou arete enn zour.