Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | BANN ANZ​—ESKI ZOT EXISTE? KIFER LI INPORTAN?

Eski Ena Bann Move Anz?

Eski Ena Bann Move Anz?

Wi, ena bann move anz. Kotsa zot sorti? Rapel ki Bondie ti kree bann anz avek liberte pou swazir. Inpe apre ki Bondie ti kree premie zom ek premie fam, Adan ek Ev, enn kreatir spiritiel ki parfe ti mal servi so liberte pou swazir ek ti koumans enn rebelion lor later. Sa kreatir spiritiel la ti resi fer Adan ek Ev rebel kont Bondie. (Zenez 3:1-7; Revelasion 12:9, NW.) Labib pa ni donn nom ni dir ki ran sa kreatir spiritiel la ti ena avan ki li rebele. Me apre ki li’nn rebele, Labib apel li Satan, ki vedir “Opozan,” ek Lediab, ki vedir “Kalomniater.”​—Matie 4:8-11.

Malerezman, sa rebelion kont Bondie la pa’nn aret la. Dan lepok Noe sertin anz “ti kit zot lakaz,” setadir fami Bondie ki trouv dan lesiel. Zot ti vinn lor later ek ti pran bann lekor imin pou amenn enn lavi imoral, zot finn elwagn zot ar lobzektif avek ki Bondie ti kree zot.​—Zid 6, NW; Zenez 6:1-4; 1 Pier 3:19, 20.

Ki finn ariv sa bann move anz la? Kan Bondie ti amenn enn deliz lor later antie pou fer enn gran netwayaz, sa bann move anz la ti retourn dan lesiel kouma bann lespri, san zot lekor laser. Me selman, Bondie pa’nn permet sa bann anz rebel la pou “res dan pozision ki zot ti ena o-koumansman.” Okontrer, Li finn met zot dan enn kondision bien ba, dan enn “gran nwarte [spiritiel],” ki apel Tartar. (Zid 6, NW; 2 Pier 2:4, NW.) Bann demon ti swazir pou les Satan Lediab, “sef demon,” diriz zot ek li “kontign degiz li kouma enn anz lalimier.”​—Matie 12:24; 2 Korintien 11:14NW.

Labib ansegne ki Rwayom Mesianik, enn gouvernman ki dan lesiel, finn etabli an 1914. * Apre sa levennman bien inportan la, Satan ek so bann demon ti gagn pouse depi lesiel ek ti zet zot lor later. Partou lor later, nou trouv mesanste pe ogmante ek bann pratik imoral bien degradan; sa se enn prev ki later anba move linflians Satan ek so bann demon ek ki zot pe anvi tir vanzans.​—Revelasion 12:9-12NW.

Me selman, kan nou trouve ki limoralite ek violans pe ogmante sa kantite-la, sa konfirme ki lafin zot regn pe koste. Biento, sa bann kreatir spiritiel bien dominer la pou nepli kapav azir. Apre ki Rwayom Bondie pou diriz later pandan 1,000 an, sa bann move kreatir spiritiel la pou gagn enn dernie lokazion bien kourt pou teste limanite. Lerla zot pou detrir pou touletan.​—Matie 25:41; Revelasion 20:1-3, 7-10.

^ par. 6 Pou gagn plis ransegnman lor Rwayom Bondie, get sapit 8 dan liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? pibliye par bann Temwin Zeova. Disponib osi lor www.jw.org/mfe.