Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | BANN ANZ​—ESKI ZOT EXISTE? KIFER LI INPORTAN?

Eski Ou Ena enn Anz Gardien?

Eski Ou Ena enn Anz Gardien?

Labib pa ansegne ki sak dimounn ena enn anz gardien. Li vre ki enn fwa Zezi ti dir: “Fer sir ki zot pa mepriz enn sa bann ti zanfan la [bann disip Kris]; parski les mo dir zot, ki zot bann anz toultan dan prezans mo Papa dan lesiel.” (Matie 18:10) Selman, isi Zezi pa ti pe rod dir ki sak dimounn ena enn anz gardien, me ki bann anz bien interese ar sakenn so bann disip. Alor, bann vre adorater pa pou pran bann risk initil, parski zot krwar ki bann anz Bondie pou protez zot.

Eski savedir ki bann anz pa ed bann dimounn? Non. (Psom 91:11, NW.) Ena dimounn ki vremem santi ki Bondie inn protez zot ek gid zot par mwayin enn anz. Kenneth, ki nou ti mansione dan premie lartik, enn parmi bann dimounn ki pans koumsa. Mem si nou pa sir san poursan, kitfwa li ena rezon. Souvan bann Temwin Zeova trouve ki bann anz intervenir dan zot travay predikasion. Me selman, parski bann anz invizib, nou pa kapav dir ziska ki pwin Bondie servi zot pou ed bann dimounn dan diferan sitiasion. Kanmem sa, li bon ki nou remersie Bondie Tou-Pwisan pou soutien ki Li donn nou dan ninport ki fason.​—Kolosien 3:15; Zak 1:17, 18.