Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD No. 5 2017 | Bann Anz—Eski Zot Existe? Kifer Li Inportan?

KI OU PANSE?

Eski bann anz zot existe? Labib dir:

“Loue Zeova, zot tou so bann anz, ki bien pwisan, ki akonplir So parol, ki obeir So lavwa.”​Psom 103:20NW.

Sa Latour Degard-la explike seki Labib dir lor bann anz ek kouma zot ena enn linflians lor nou lavi azordi.

 

LARTIK KOUVERTIR

Bann Anz​—Eski Zot Kapav Ena enn Linflians lor Ou?

Akoz bann zistwar ki vremem inn arive, sa fer ki boukou dimounn krwar ki ena bann lafors ki bien pli pwisan ki bann imin, ena enn linflians lor nou lavi.

LARTIK KOUVERTIR

Laverite Konsernan Bann Anz

Labib se pli bon plas kot kapav gagn bann repons ki nou kapav fer konfians, konsernan bann anz.

LARTIK KOUVERTIR

Eski Ou Ena enn Anz Gardien?

Eski ou kapav krwar ki enn anz ouswa bann anz pou protez ou?

LARTIK KOUVERTIR

Eski Ena Bann Move Anz?

Labib donn enn repons bien kler.

LARTIK KOUVERTIR

Kouma Bann Anz Kapav Ed Ou?

Dan boukou lokazion, Bondie finn avoy bann kreatir spiritiel pou intervenir dan bann kitsoz ki konsern bann dimounn.

Eski To Ti Kone?

Eski Zezi pa ti pe insilte bann non-Zwif kan ti pe konpar zot ar “bann tilisien”?

LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Pou Mwa, Bondie Pa Ti Existe

Kouma enn dimounn ki’nn inflianse dan so zenes par lide ki Bondie pa existe ek Kominism, finn arive kontan Labib?

IMIT ZOT LAFWA

Bondie Ti Apel Li “Prinses”

Kifer sa nouvo nom-la ti bien adapte pou Sara?

Ki Labib Dir?

Li paret ki li inposib ki ena lape dan lemond ek lape lespri tanki lasoufrans ek linzistis existe. Alor, eski ena enn solision pou sa bann problem-la?