LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Out 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir 1e-28 Oktob 2018.

Eski To Ena Bann Linformasion ki Exakt?

Ki trwa prinsip Labib kapav ed nou pou analiz bien bann linformasion?

Pa Ziz Lezot par Zot Laparans

Get trwa domenn kot li pa saz ki nou ziz lezot par zot laparans.

Bann Dimounn Ki Zenere Zot Ere

Ki lien nou zenerozite ena avek nou lazwa?

Travay Avek Zeova Sak Zour

Sit sink fason kot nou kapav travay ansam avek Zeova.

Pasians​—Andire Avek enn Lobzektif

Gete ki savedir ena pasians, kouma to kapav devlop li, ek ki bann benediksion to gagne kan to fer sa.

Kestion Bann Lekter

Kifer pa gagn drwa met piblikasion bann Temwin Zeova lor lezot sit Internet ouswa lor bann rezo sosial?

Frer Nome​—Aprann ar Lexanp Timote

Li paret ki Timote ti mank konfians an limem kan li ti koumans travay avek lapot Pol. Ki bann ansien ek bann asistan ministeryel dan kongregasion kapav aprann ar lexanp Timote?