LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Oktob 2018

Dan sa nimero-la ena bann lartik letid apartir le 3-30 Desam 2018.

Koz Laverite

Kifer bann dimounn koz manti, ek ki lefe sa ena? Kouma nou kapav koz laverite ar nou kamarad?

Ansegn Laverite

Pa res boukou letan pou prese, alor nou lobzektif prinsipal se pou ansegn bann dimounn laverite. Kouma nou Kes Zouti pou Ansegne kapav ed nou?

Fer Konfians Nou Sef: Zezi Kris

Alor ki lorganizasion Bondie pe kontign progrese, ki bann rezon nou ena azordi pou fer konfians nou Sef, Zezi Kris?

Res Anpe ar Tomem Malgre Bann Sanzman

Kan nou bizin fer fas ar bann sanzman ki nou pa atann, sa kapav fer nou trakase ek strese. Kouma ‘lape Bondie’ kapav ed nou kan nou bizin fer fas ar bann sanzman?

LIFE STORY

Zeova Inn Bien Beni Mo Desizion

Kan li ti zenn, Charles Molohan ti anvi fer plis dan minister ek li ti ranpli enn form pou servi dan Betel. Pandan to sa bann lane-la, Zeova inn bien beni li.