Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KI PLI GRAN KADO KI ENA?

“Samem Pli Bon Kado ki Mo Finn Gagne”

“Samem Pli Bon Kado ki Mo Finn Gagne”

Se seki enn tifi 13 an ti dir kan li ti gagn enn lisien an kado. Enn madam ki fer biznes ti dir ki computer ki so papa ti donn li kan li ti dan kolez, ti enn kado ki’nn sanz so lavi. Ek enn misie ki ti fek marye ti dir ki kart ki so madam ti fer pou zot premie laniverser maryaz, ti pli bon kado ki li’nn gagne.

Sak lane, boukou dimounn pas boukou letan ek fer boukou zefor pou rod “pli bon” kado ki ena pou enn kamarad ouswa enn fami pou enn lokazion spesial. Laplipar dimounn ti pou kontan tann seki’nn mansione dan paragraf avan. Me ou? Eski ou ti pou kontan donn ouswa resevwar enn kado ki fer plezir?

Sa lide-la kapav vremem atir nou, pa zis akoz lefe ki sa kado-la pou ena lor dimounn ki pou resevwar li, me osi lefe ki sa kapav ena lor dimounn ki donn sa kado-la. Akoz sa, Labib dir: “Ena plis lazwa kan done ki gagne.” (Zistwar Bann Apot 20:35, NW.) Biensir, lazwa ki gagne kan done pou pli gran si dimounn ki resevwar kado-la vremem apresie li.

Alor, kouma ou kapav fer an-sort ki kan ou donn enn kado, dimounn ki resevwar li la ek oumem ena lazwa? Ek si li pa posib donn “pli bon” kado ki ena, ki ou kapav fer pou ki dimounn ki resevwar kado-la vremem apresie li?