Skip to content

Skip to table of contents

 KESTION BANN LEKTER . . .

Eski Bann Kretien Bizin Fet Nwel?

Eski Bann Kretien Bizin Fet Nwel?

Boukou dimounn dan lemond krwar ki fet Nwel se laniverser nesans Zezi Kris. Me selman, eski ou finn deza demann oumem si bann Kretien dan premie siek, bann dimounn ki ti pli pros ar Zezi, ti selebre Nwel? Ek eski ou kone seki Labib dir lor bann laniverser nesans? Kan nou gagn repons sa bann kestion-la, sa pou ed nou kone si bann Kretien bizin fet Nwel.

Premierman, Labib pa mansionn ni laniverser nesans Zezi ni laniverser nesans okenn lezot adorater fidel Bondie. Labib koz lor zis de dimounn ki’nn selebre zot laniverser nesans. Okenn sa bann dimounn-la pa ti bann adorater Zeova, Bondie ki mansione dan Labib, ek pandan zot laniverser bann move kitsoz ti arive. (Zenez 40:20; Mark 6:21) Dapre Encyclopædia Britannica, bann Kretien dan premie siek ti opoze ar “koutim ki pa Kretien pou selebre bann laniverser nesans.”

Ki dat Zezi ti ne?

Labib pa dir kan exakteman Zezi ti ne. McClintock ek Strong’s Cyclopedia dir: “An realite, pa mansionn zour nesans Zezi dan N[ouvo] T[estaman], ni dan okenn lezot sours.” Nou kapav sir ki si Zezi ti anvi ki so bann disip selebre so laniverser nesans, li ti pou fer sir ki zot konn sa dat-la.

Deziemman, Labib pa dir ki Zezi ouswa enn parmi so bann disip ti selebre Nwel. Dapre New Catholic Encyclopedia, premie fwa ki ti mansionn Nwel ti dan “Chronographe Philocalus, enn almanak Romin ki date lane 336 [Nou Lepok].” Li kler ki sa ti pibliye bien apre ki ti fini ekrir Labib ek plizir siek apre ki Zezi ti lor later. Akoz sa, McClintock ek Strong ti dir ki “zame Bondie ti dir ki bizin fet Nwel, ek pena sa dan N[ouvo] T[estaman].” *

Ki levennman Zezi ti donn lord so bann disip pou selebre?

Antan ki Gran Ansegnan, Zezi ti donn bann instriksion bien kler lor seki li anvi so bann disip fer, ek nou trouv sa dan Labib. Me selman, selebre Nwel pa form parmi sa bann instriksion-la. Parey kouma enn profeser pa anvi ki so bann zelev al andeor bann instriksion ki li’nn done, Zezi pa anvi ki so bann disip “al andeor limit seki finn ekrir” dan bann Lekritir Sakre.​—1 Korintien 4:6.

Parkont, ena enn levennman inportan ar ki bann premie Kretien ti abitie, se laniverser lamor Zezi. Se Zezi limem ki ti dir so bann disip kan ti bizin selebre sa levennman-la. Li ti montre zot osi kouma pou fer sa selebrasion-la. Dan Labib, ena sa bann instriksion bien presi la ek dat so lamor.​—Lik 22:19; 1 Korintien 11:25.

Kouma nou’nn trouve, Nwel se enn laniverser nesans, ek bann premie Kretien pa ti swiv sa koutim ki pa Kretien la. Anplis, dan Labib pa dir ki Zezi ouswa enn lot dimounn ti selebre Nwel. Apre ki bann milye Kretien dan lemond inn examinn sa bann fe-la, zot finn rekonet ki fode pa ki bann Kretien fet Nwel.

^ par. 6 Pou gagn plis ransegnman lor laplipar bann tradision Nwel, get lartik « Questions des lecteurs : Noël : que faut-il savoir ? » dan Latour Degard 1Desam 2014, an Franse. Li disponib lor Internet lor www.jw.org.