Skip to content

Skip to table of contents

Ki Labib Dir?

Ki Labib Dir?

Ki ete Armagedonn?

Sertin dimounn panse . . .

ki later pou detrir par bann zarm nikleer ouswa enn katastrof natirel. Ou, ki ou panse?

Seki Labib dir

Armagedonn se “lager kan gran zour Bondie Toupwisan arive,” so lager kont bann move.​—Revelasion 16:14, 16.

Ki nou kapav aprann ankor dan Labib?

  • Bondie pou fer lager Armagedonn, pa pou detrir later, me plito pou anpes bann dimounn detrir later.​—Revelasion 11:18.

  • Lager Armagedonn pou aret tou lezot lager.​—Psom 46:8, 9.

Eski li posib ki bann dimounn gagn lavi sov pandan lager Armagedonn?

Ki ou pou reponn?

  • Wi

  • Non

  • Kitfwa

Seki Labib dir

“Enn gran lafoul” dimounn ki sorti dan tou nasion pou gagn lavi sov pandan “gran detres,” ki pou fini avek lager Armagedonn.​—Revelasion 7:9, 14NW.

Ki nou kapav aprann ankor dan Labib?

  • Bondie anvi ki maximum dimounn gagn lavi sov pandan Armagedonn. Li pou detrir bann move dimounn selman si Li pena okenn swa.​—Ezekiel 18:32.

  • Labib explik nou kouma pou kapav gagn lavi sov pandan Armagedonn.​—Sefania 2:3.