Skip to content

Skip to table of contents

LATOUR DEGARD No. 6 2017 | Ki Pli Gran Kado ki Ena?

KI OU PANSE?

Kisannla dan liniver donn nou pli gran kado ki ena?

“Tou zoli don ek tou kado parfe sorti lao, parski zot sorti kot Papa tou lalimier ki dan lesiel, ki pa sanze kouma mouvman lonbraz sanze.”​Zak 1:17NW.

Sa Latour Degard-la ed nou pou apresie pli bon kado ki Bondie finn donn nou.

 

LARTIK KOUVERTIR

“Samem Pli Bon Kado ki Mo Finn Gagne”

Eski ou ti pou kontan donn ouswa resevwar enn kado ki fer plezir?

LARTIK KOUVERTIR

Fer Zefor pou Rod Pli Bon Kado

Li pa fasil pou trouv enn bon kado pou enn dimounn. Parski alafin, se dimounn ki resevwar kado-la ki pou deside ki valer li ena.

LARTIK KOUVERTIR

Ki Pli Gran Kado ki Ena?

Parmi tou bann kado ki Bondie finn donn bann imin, ena enn ki pli gran ki tou.

Kouma Zezi Ti Ete Vremem?

Sa fer plizir siek ki bann artis reprezant Zezi dan zot travay. Ki Labib dir lor kouma li ti ete?

Enn Bon Fason Panse lor Bann Erer

Ninport ki laz ouswa lexperyans ki nou ena, nou tou nou fer erer. Me kouma nou kapav fer fas ar bann erer?

Labib—Kifer Ena Sa Kantite-La?

Ena enn kitsoz inportan ki kapav ed ou konpran kifer ena diferan tradiksion Labib.

Eski Bann Kretien Bizin Fet Nwel?

Eski bann dimounn ki ti pli pros ar Zezi ti selebre Nwel?

Ki Labib Dir?

Armagedonn se enn mo ki fer bann dimounn gagn per, me ki ete sa exakteman?