Skip to content

Skip to table of contents

Ki Labib Dir?

Ki Labib Dir?

Ki ete Rwayom Bondie?

SERTIN DIMOUNN DIR ki Rwayom Bondie trouv dan nou leker; lezot panse ki se zefor ki bann dimounn fer pou amenn lape ek fraternite dan lemond. Ou, ki ou panse?

SEKI LABIB DIR

“Bondie ki dan lesiel pou etabli enn rwayom ki zame pa pou detrir. . . . Li pou kraz tou sa bann rwayom [lor later] la ek li pou fini zot.” (Daniel 2:44) Rwayom Bondie se enn gouvernman ki vremem existe.

KI NOU KAPAV APRANN ANKOR DAN LABIB?

  • Rwayom Bondie pe dirize depi lesiel.​—Matie 10:7; Lik 10:9.

  • Bondie pe servi sa Rwayom-la pou realiz so volonte dan lesiel ek lor later.​—Matie 6:10.

Kan eski Rwayom Bondie pou vini?

KI OU POU REPONN?

  • Personn pa kone

  • Biento

  • Zame

SEKI LABIB DIR

“Bonn Nouvel Rwayom Bondie pou anonse partou dan lemonn, kouma enn temwagnaz pou tou bann nasion; lerla lafin pou vini.” (Matie 24:14) Fode ki bon nouvel inn prese afon, lerla Rwayom Bondie pou vini pou detrir sa move lemond-la.

KI NOU KAPAV APRANN ANKOR DAN LABIB?

  • Personn lor later pa kone exakteman kan Rwayom Bondie pou vini.​—Matie 24:36.

  • Bann profesi Labib montre ki sa Rwayom-la pou vini biento.​—Matie 24:3, 7, 12.